fbpx

Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (28 I 2021)

28 stycznia br. o godz. 9.00 rozpocznie się XXVIII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie zostało zwołane w trybie zdalnym. Będzie transmitowane na stronie: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/857/rada-powiatu-starachowickiego.html. Porządek prezentujemy poniżej.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Starachowicach
w dniu 28 stycznia 2021 r.

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przeniesienia siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach,
b) rozpatrzenie petycji w interesie publicznym,
c) pozostawienia skargi bez rozpatrzenia,
d) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2021 rok,
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021 – 2029.


reklama


4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie za 2020 rok.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok.
7. Informacja z przebiegu realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli” za 2020 rok.
8. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2020 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2020 rok.
10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2020 roku.
11. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Powiatu za II półrocze 2020 roku,
a) Komisji Budżetu i Finansów,
b) Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
c) Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
d) Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu.
12. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
13. Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Powiatu w Starachowicach za 2020 rok.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
16. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
17. Zakończenie obrad.

PS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media