fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (26 III 2021)

W piątek, 26 marca br. o godzinie 9:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. W związku z epidemią podczas sesji prosimy o zachowanie szczególnych środki ostrożności. Rekomendujemy obejrzenie sesji na żywo poprzez transmisję na stronie Telewizji Ratusz Starachowice www.youtube.com/user/umstarachowice.

Program obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr I/2021 z sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2021 r.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Starachowicach:

1) Komenda Powiatowa Policji - zapytania do wystąpienia,

2) Sąd Rejonowy - zapytania do wystąpienia,

3) Prokuratura Rejonowa - zapytania do wystąpienia,

4) Służba Celno-Skarbowa - zapytania do wystąpienia,

5) Straż Miejska - zapytania do wystąpienia.


reklama


6. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie Starachowic:

1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zapytania do wystąpienia,

2) Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – zapytania do wystąpienia.

7. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

8. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok,

3) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok,

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr X/2/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2021-2035,

5) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 roku Nr XIII/11/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

6) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/10/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 listopada 2019 r., w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice na lata 2020 – 2023,

7) w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/112020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2020 r., w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Starachowice na 2021 r.,

8) w sprawie przyjęcia od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i czystości w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych,

9) w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice w 2021 r.”,

10) w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice,

11) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na 2021 rok na terenie Gminy Starachowice,

12) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przestrzegania art. 32 oraz art. 39 Konstytucji RP (petycja wielokrotna),

13) w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji pn. „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”,

14) w sprawie rozpatrzenia petycji pn. „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”, dotyczącej zaprzestania szczepień przeciwko koronawirusowi w Polsce,

15) w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego,

16) w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Starachowicach,

17) w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Starachowicach.

9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Komunikaty.

12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Walendzik

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media