fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (30 IV 2021)

Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (30 IV 2020)0 Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (30 IV 2020)0

W piątek, 30 kwietnia br. o godzinie 9:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. W związku z epidemią podczas sesji prosimy o zachowanie szczególnych środki ostrożności. Rekomendujemy obejrzenie sesji na żywo poprzez transmisję na stronie Telewizji Ratusz Starachowice:www.youtube.com/user/umstarachowice.

Program obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej inwestycji pn. „IOE w Starachowicach” oraz podwyżek cen za odbiór odpadów komunalnych.

5. Wystąpienie prezesa Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o:

1) Informacja na temat realizacji inwestycji pn. „IOE w Starachowicach”,

2) informacja na temat aktualnej sytuacji w spółce – finanse i perspektywy działania,

3) zapytania.

6. Spółki gminne - aktualna sytuacja poszczególnych spółek. Finanse i perspektywy działania:

1) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o., - zapytania do wystąpienia,

2) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - zapytania do wystąpienia,

3) Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. - zapytania do wystąpienia.

7. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka”:

1) zapytania do wystąpienia.

8. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.


reklama


9. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok,

3) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok,

4) w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2021 rok,

5) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok,

6) w sprawie zmiany Uchwały Nr X/2/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2021-2035,

7) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrębie dróg wojewódzkich przebiegających przez Miasto Starachowice,

8) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dot. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy,

9) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na częściach nieruchomości, położonych przy ul. Radomskiej, zabudowanych budynkiem „starego szpitala”,

10) w sprawie wydzierżawienia na okres 40 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ulicy Południowej,

11) w sprawie wydzierżawienia na okres 30 lat, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Starachowicach przy ulicy Radomskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

12) w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego,

13) w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Starachowicach.

10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

11. Odpowiedzi na interpelacje.

12. Komunikaty.

13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Walendzik

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media