fbpx

XXXVII sesja Rady Powiatu w Starachowicach

29 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie sę XXXVII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00, będzie transmitowane na stronie esesja.tv, a jego porządek prezentujemy poniżej.

PORZĄDEK OBRAD XXXVII SESJI

RADY POWIATU W STARACHOWICACH

w dniu 29 - grudnia - 2021 roku

Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

Podjęcie uchwał w sprawie:

wprowadzenia zmian w statucie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Starachowicach i przyjęcia jego jednolitego tekstu,

zmiany Uchwały Nr XXIX/221/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 marca 2021r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2021r.,

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego,

wyrażenia zgody dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na zawarcie kolejnych umów najmu, części nieruchomości, znajdujących się w budynku szkoły, położonym w Starachowicach przy ul. Radomskiej 37,  

wyrażenia zgody dla Starostwa Powiatowego w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy najmu części powierzchni działki położonej w Starachowicach  przy ul. dr Władysława Borkowskiego,

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego na rok 2022,

zmiany uchwały Nr XXXIII/252/2021 Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 28 października 2021 roku w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,

zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2021 rok,

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021 - 2029,

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2022 - 2029,

uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok,

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Starachowicach,

zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie: ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu w Starachowicach, zmienionej

uchwałą Nr III/15/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2018r. i uchwałą Nr XXXIV/281/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 listopada 2021r.,

zmiany uchwały Nr III/14/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/282/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 listopada 2021r.

Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Starachowickiego Piotra Babickiego.

Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok.

Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na I półrocze

2022 roku:

Komisji Budżetu i Finansów,

Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,

Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu.

Wnioski i oświadczenia radnych.

Przyjęcie protokołu z sesji:

Nr XXXIV/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku,

Nr XXXV/2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku,

Nr XXXVI/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku.

Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.

Zakończenie obrad.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media