fbpx

Polecamy

Czy będzie muzeum samochodów STAR?

Z nazwą STAR jest związany nie tylko przemysł motoryzacyjny ale i historia dynamicznego rozwoju miasta, zabudowy ekstensywnej, awans społeczny i nieoceniona promocja Starachowic na arenie krajowej i międzynarodowej( rajd Paryż –Dakar). Fabryka Samochodów Ciężarowych(FSC) produkując ciężarówki średniej wielkości marki STAR, sprawiła, że z małej osady miejskiej, Starachowice stały się jednym z największych miast regionu, dając w szczytowym okresie zatrudnienie ponad 20 tys. pracownikom. Zatrudnienie skorelowane było z przyrostem ludności miasta dochodząc w l.70-tych do ponad 60 tys. mieszkańców( obecnie ok. 49 tys.), plasując Starachowice w gronie jednych z najszybciej rozwijających się miast średniej wielkości w Polsce ( był okres gdy Starachowice były wyżej uprzemysłowione od Radomia). Rok 2018 jest symboliczną rocznicą wyprodukowania prototypu STAR 20 w zakładach starachowickich ( od 1952 r. FSC).

W obecnym okresie powiatowe Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach kończy opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz załącznikami ( termin złożenia do 22 bm.) w ramach działania 4.4 ,,Dziedzictwo naturalne i kulturowe” RPOWŚ na lata 2014-2020 celem uzyskania dofinansowania na atrakcyjny projekt pn. ,,STAR – polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji samochodów ciężarowych Star”. Projekt optymalnie wkomponowuje się w zachowanie tradycji dziedzictwa przemysłu motoryzacyjnego promując miasto przez kilka powojennych dekad. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę budynku w formie hali ekspozycyjnej dla samochodów STAR i mniejszych eksponatów (części podzespołów, elementów wyposażenia) wraz z wyeksponowaniem archiwaliów związanych z projektowaniem określonych modeli samochodów( ok. 80 tys. taśm nagranych w FSC) oraz funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu. Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kultury przemysłu techniki motoryzacyjnej, jako centralnego punktu spuścizny przemysłu motoryzacji regionu świętokrzyskiego. Nowoczesna hala ekspozycyjna wraz ze stworzoną wystawą byłaby pierwszą i jedyną w kraju aranżacją dotyczącą marki samochodów rodzimej konstrukcji( marka typowo polska).

Projekt zakłada też prezentację multimedialną co wszystko razem wzięte zapewne uczyniłoby najbardziej atrakcyjną ekspozycję motoryzacyjną w Polsce( ekspozycja marki STAR 20, Star 266, STAR 660M, czy STAR 266) .Dzięki tak ciekawemu projektowi( o ile zostanie pozytywnie oceniony) oferta turystyczna Muzeum zdecydowanie by się poprawiła z odwiedzinami rocznie liczonymi w dziesiątkach tysięcy osób. Szacunkowa wartość projektu to ok. 15 mln zł z tego udział UE do 85% kosztów kwalifikowalnych plus 10% wartości kosztów z Budżetu Państwa za rewitalizacyjny charakter projektu. Łatwo obliczyć ,że wkład własny wnioskodawcy( Muzeum ) to jedynie 5% kosztów kwalifikowanych( ok. 750 tys. zł). Gdyby projekt został wyłoniony do dofinansowania, będę zabiegał o zabezpieczenie w budżecie powiatu starachowickiego wkładu własnego. Kryteria punktowe z w/w działania PROWŚ są korzystne dla projektu STAR. Punkty można uzyskać za wpływ projektu na otoczenie społeczno-gospodarcze (wzrost zainteresowania kulturą), powstanie miejsc pracy( zakłada się ok. 4-5 nowych miejsc pracy), podniesienie atrakcyjności zdefiniowanego obszaru (zasięg ponadregionalny), kompleksowość projektu, doświadczenie beneficjenta w sektorze dziedzictwa kulturowego i wspomniany rewitalizacyjny charakter. Mankamentem jest bardzo mała alokacja finansowa w przedmiotowym konkursie RPOWŚ. Ale nawet brak wyłonienia projektu do dofinansowania z RPOWŚ nie wyklucza z ubiegania o pomoc finansową. Szansą jest wpisanie projektu do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego( w formie aneksu) dlatego, że projekt jest koherentny z celem rozwojowym w/w kontraktu dotyczącym większego wykorzystania istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego.

Powstanie muzeum samochodów STAR byłoby oddanie należnej pamięci budowniczym tego miasta, upamiętnienie wysiłku dla rodzimych konstruktorów, techników, technologów i pracowników FSC, osób utożsamiających się z tradycjami przemysłu motoryzacyjnego , nie bacząca na polityczną ocenę minionego ustroju. Patrząc inaczej - perspektywicznie z przeszłości w przyszłość, tworząc rekonstrukcję historii, jak wokół ciężarówki STAR wyglądało życie w Starachowicach. Warto mieć to na względzie. Wszak już Józef Piłsudski mówił ,że Naród, który nie szanuje przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Paweł Lewkowicz
Radny Rady Powiatu

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media