fbpx

Polecamy

Przejścia i strefy uspokojonego ruchu

Przejścia i strefy uspokojonego ruchu Przejścia i strefy uspokojonego ruchu

Przekleństwa wyzwiska, nerwowe reakcje, nieraz nawet rękoczyny, to obraz zachowań kierowców, w mniejszym stopniu rowerzystów i pieszych na polskich drogach. Mało kto zwraca uwagę, że Polska zbiera śmiertelne żniwo na drogach, a konflikt tylko rośnie. Brak zrozumienia dla niechronionych uczestników ruchu drogowego jest porażający. Przez moje ostatnie interpelacje wywołał mieszane reakcje. Przydałoby się więc nieco spokoju.

W 2017r. wśród poszczególnych kategorii, najwięcej wypadków drogowych było po zderzeniu się pojazdu w ruchu w ilości 17 291 tj. 52,8% ogółu wypadków z1186 ofiarami śmiertelnymi. Drugim rodzajem wypadku było najechanie na pieszego w liczbie 7911( 24,15 %) z czego zginęło 861 osób z niemal 90% winą za spowodowanie wypadku po stronie kierujących. Niechronieni - pasami, karoserią, poduszkami - czyli piesi i rowerzyści, to ofiary kierowców. Tylko w ostatnich latach Polska w Europie sytuuje się jako Państwo najwyższego ryzyka dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Zagrożenie utratą życia pieszego/ rowerzysty/ jest u nas 3 krotnie wyższe niż w Niemczech, Hiszpanii, Francji, czy Wielkiej Brytanii (średnio rocznie w Europie Zachodniej ofiar z udziałem pieszych jest 400, w Polsce ok. 1100.

W powiecie starachowickim nie jest inaczej, co dokumentują statystyki i analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego z l. 2015-2017. Z nich wynika, że największe zagrożenie występuje na ul Armii Krajowej ( 19 zdarzeń drogowych z udziałem pieszych), Radomskiej (18), Majówka (11), Iłżeckiej(5), K. Wyszyńskiego(4) oraz w Tychowie Starym (5) i Pawłowie( 5).

Dlatego w niemal całej obecnej kadencji samorządu powiatowego zabiegałem o poprawę bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym z uwagi na ich brak szans w zderzeniu z pojazdem mechanicznym. Z tego m.in. względu często interpelowałem o wykonanie inżynierii drogowej na przejściach dla pieszych np. na ul. Oświatowej. Na majowej sesji rady powiatu wnioskowałem o wizytację w Starachowicach przedstawicieli Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach(ŚZDW). W odpowiedzi na mój wniosek w dniu 12 czerwca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami wydziału inżynierii ruchu drogowego ŚZDW w Kielcach UMWŚ, wojewódzkiej policji, naczelnika WDR KPP w Starachowicach i reprezentantami rady powiatu, celem poprawy stanu bezpieczeństwa pieszych na ul. Radomskiej i Armii Krajowej. Wnioski ze spotkania wyglądają następująco. Ulica Radomska przejście przy ,,Biedronce”- doświetlenie uliczne, tablica fluorescencyjna ze znakiem, montaż słupków przeszkodowych ze znakiem nakazu C-9( U- 5 C). Również rekomenduje się aby inne przejścia na odcinku jezdni do ul. Konstytucji były tak samo zabezpieczone. Przy ul. Armii Krajowej niebezpieczne przejście przy galerii ,,Skałka” będzie prawdopodobnie przesunięte w kierunku ronda ,,Solidarności” ze stworzeniem nowej infrastruktury dla pieszych z doświetleniem przejścia. Przy przejściu dla pieszych w rejonie gastronomii,, grzybek” koło falowca nr 23 od strony Szlakowiska postuluje się zastosowanie linii akustyczno-wibracyjnych. ŚZDW popierając w/w propozycje wskazuje na ujednolicenie rozwiązań w zakresie inżynierii ruchu, przy porozumieniu władz lokalnych miasta, powiatu i województwa świętokrzyskiego w zakresie podziału zadań oraz stałej organizacji ruchu drogowego na drodze nr 744.

Moja jedna z ostatnich interpelacji dotyczyła zabezpieczenia środków w budżecie powiatu i WPF dla wyposażenia w inżynierię ruchu drogowego przejść dla pieszych w mieście oraz powstania stref uspokojonego ruchu. Poparcie dla modernizacji przejść w Starachowicach wskazał wydział komunikacji i dróg starostwa powiatowego, komendant powiatowy policji w Starachowicach( azyle, wyniesienia drogi, znaki aktywne, doświetlenie itp.). Podobnie ,,tak" dla wzmocnienia przejść wypowiedział się prezydent Starachowic deklarując wykonanie inżynierii drogowej np. azyle przy przejściach, jak to się stało przykładowo na górnym Szlakowisku, przy ZEC za co serdecznie dziękuję. Gorzej jest z nowym przejściem na Szlakowisku w okolicach siłowni, które jak na razie jest ,,ubogim krewnym” przejścia jakie ,,wygłosowali” mieszkańcy w Budżecie Obywatelskim. Zarząd powiatu zamierza realizować inżynierię drogową na przejściach dla pieszych głównie na ul. Majówka( też przeze mnie wnioskowane) oraz ul. Iłżeckiej, na które to przejścia złożono wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego programu ,,Razem Bezpieczniej”. Więcej kontrowersji wzbudziła koncepcja stref uspokojonego ruchu. Takie miejsca są tam, gdzie występuje duże natężenie ruchu pieszych, występowanie działań kulturalno-rozrywkowych, czy nagromadzenie obiektów użyteczności publicznej. Moją propozycję przedstawiłem w dniu 28 maja 2018r na debacie społecznej ,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, opowiadając się za ograniczeniem prędkości np. Na Szlakowisku. Ideą w/w stref jest ograniczenie prędkości w śródmieściu i miejsc dużych skupisk ludzi, bowiem miasta są dla ludzi, a nie dla pojazdów. Zdaniem starachowickiej policji organizacja stref ma wiele zalet jak: spadek liczby zdarzeń drogowych, poprawa płynności ruchu drogowego, w tym w ruchu pieszych i rowerzystów, łatwiejsze przekraczanie ulic przez pieszych, mniejszy poziom zanieczyszczeń powietrza i hałasu ulicznego itp. Według policji moja propozycja zasługuje na poparcie wpisując się w działania policji, która na pewno włączy się w ich realizację z eksperckim głosem doradczym. Również prezydent Starachowic popiera pomysł powstania stref, zaznaczając, że same postawienie znaków nie rozwiąże problemów. Zarząd powiatu w Starachowicach stwierdził, że przy konstruowaniu projektu budżet powiatu na 2019r. poza zabezpieczeniem środków finansowych na inżynierię drogową przy przejściach, będzie także brał po uwagę materię stref uspokojonego ruchu.

Moje propozycje wychodzą naprzeciw tendencji i zmian demograficznych. Rośnie w Starachowicach i całym powiecie udział osób starszych, a dopóki nie ma uregulowań prawnych takich jak w państwach zachodnich ( Niemcy, Holandia, czy Francja) w przedmiocie zasady bezwzględnego pierwszeństwa pieszych przy zbliżaniu się pieszego do przejścia( nakaz zatrzymania się pojazdu), to wszystkie rozwiązania dla niwelowania śmiertelnego żniwa na naszych drogach będą właściwe. Wszak czynnik ludzki odpowiada za 93% wypadków drogowych. Dlatego należy apelować o więcej rozwagi i spokoju na drogach, szczególnie na przejściach dla pieszych, na których najwięcej nadjechań jest na niechronionych uczestników ruchu. Szkoda, że szczególnie kierowcy tego nie rozumieją.

Paweł Lewkowicz
radny rady powiatu

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media